Mijn favorieten

Woning verkopen

De verkoop van een woning begint met een vrijblijvend advies en gratis waardebepaling, daarnaast rekenen wij geen opstartkosten en geen extra kosten voor professionele foto's en plattegronden! Nog steeds komt het voor dat particulieren hun woning of winkel zelf verkopen. Het lijkt zo gemakkelijk en kan ook goed gaan, maar er zijn veel mogelijke oorzaken die problemen kunnen veroorzaken. Men beseft vaak niet wat er allemaal bij komt kijken. Wij zullen u volledig ontzorgen en nemen alle werkzaamheden voor u uit handen. Samen maken we van de verkoop van uw woning een succes!
Een verkoper van een woning heeft een wettelijke informatieplicht omtrent de belangrijke gegevens van deze woning. Bij een verkoopopdracht onderzoeken wij vooraf:

 
  • de kadastrale gegevens,
  • bodeminformatie en aanwezigheid van asbest en olietank,
  • het eigendomsbewijs met mogelijke erfdienstbaarheden,
  • kwalitatieve verplichtingen en antispeculatiebeding,
  • de erfpachtovereenkomst, (wanneer expiratiedatum/ al verlengd / eeuwigdurend/ hoogte afkoopsom/ canon vastgesteld tot welke datum/ obligatoire overeenkomst of al notarieel vastgelegd),
  • de splitsingsakte en het bijbehorende reglement,
  • de begroting en jaarcijfers van de V.v.E.,
  • het meerjaren onderhoudsplan (wat is er al uitgevoerd en wat moet er nog gedaan worden aan casco onderhoud? Is er een reserve in kas of moet er binnenkort een extra bijdrage gestort worden? Is er subsidie mogelijk of toegekend?).

Vervolgens wordt het pand, en indien van toepassing alle woningen van de V.v.E, onderhoudstechnisch bekeken. In sommige gevallen adviseren wij een bouwtechnisch inspectierapport te laten maken door een bouwkundig adviesbureau. Samen vullen wij de lijst van (roerende) zaken in en het vragenformulier over de woning.

Vervolgens maken wij in overleg met u een mooie maar reële omschrijving van de woning en een realistische fotopresentatie. Zodra wij de woning hebben aangemeld op het NVM uitwisselings-systeem krijgen alle cliënten van NVM-makelaars die een zoekopdracht hebben lopen naar een woning met gegevens waaraan uw woning voldoet bericht dat uw woning te koop is. Dit zoeksysteem, waarmee wij duizenden zoekers bereiken, is een van de vele voordelen van de NVM.

Daarna wordt uw woning onder de aandacht gebracht door te koop biljetten of
borden, via ons uitgebreide netwerk, social media, onze etalage, leegstramakelaardij.nl en de toonaangevende site voor iedereen die een woning zoekt: Funda. Na de bezichtigingen onderhandelen wij in overleg met u over de koopprijs, staat van oplevering en datum van overdracht, en zorgen wij voor een correcte koopakte met bijlagen.

Als NVM makelaar zijn wij gehouden aan de erecode, de NVM geschillencommissie en de onafhankelijke tuchtraad, en zijn wij verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid. Sinds 1992 zijn er nog nooit klachten over ons kantoor bij de NVM gemeld en ook hebben wij nog nooit een beroep hoeven doen op onze aansprakelijkheidsverzekering.

Voor al dit deskundige werk brengen wij u courtage in rekening die afhankelijk van de hoogte van de verwachte koopprijs en de courantheid meestal varieert van 1,0% tot 2,0% excl. BTW van de koopprijs en die per situatie wordt beoordeeld.

Wilt u een vrijblijvende afspraak maken neemt u dan
contact met ons op!